наблягане

същ. - емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, изтъкване
същ. - подчертаване, важност, значение

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • акцент — същ. изговор, произношение, дикция същ. ударение, натъртване, наблягане …   Български синонимен речник

  • важност — същ. значение, значимост, цена, ценност, стойност, сериозност същ. авторитет, тежест, влияние същ. големство, горделивост, надутост, големеене същ. значителност същ. подчертаване, изтъкване, наблягане, емфаза същ. тържест …   Български синонимен речник

  • давление — същ. въздействие, натиск, принуждение, принуда, наблягане, влияние …   Български синонимен речник

  • емфаза — същ. емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване същ. подчертаване, важност, значение …   Български синонимен речник

  • емфатичност — същ. емфаза, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване …   Български синонимен речник

  • значение — същ. смисъл, съдържание, същност, важност, значимост същ. ценност, стойност, валидност, цена, роля същ. авторитет, влияние, обществена роля същ. завет, идея, основна идея, тема, поука същ. знак, обозначение, название, наименование, признак, белег …   Български синонимен речник

  • изтъкване — същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане същ. подчертаване, важност, значение същ. посочване, излагане, изложение …   Български синонимен речник

  • интонация — същ. ударение, акцент, тон, изговор същ. наблягане, натъртване, подчертаване …   Български синонимен речник

  • намек — същ. подсещане, подмятане, подхвърляне, загатване, споменаване, досещане, наблягане, алюзия същ. упрек, укор, забележка, натякваме същ. внушение, подсказване същ. мигане, примигване, намигване същ. указание, сведение, съвет …   Български синонимен речник

  • напор — същ. напън, натиск, насилие, наблягане, тласък, удар, напрягане, напрежение същ. нагон същ. налягане същ. усилие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.